من میگم .... بقیه میگن نگو

هی من میگم این دانشکده ی ما سوژ ه اس بقیه میگن این چه حرفیه !!

آخه شما اگه جای من باشید چیکار می کنین ؟

 عجله داشته باشین که بخواین سریع به حسابداری برسین و بعد بصورت ناگهانی یک چیز مشکی رنگ متالیک در فاصله ی پنج قدمی خودتون ملاحظه می کنید ،‌کلی به مخ مبارک فشار میارید که این چیز چیه متفکر؟ می ایستید و سعی می کنید از جاتون تکون نخورید خنثی چون احساس می کنید که این چیز  " سَر "داره استرسو ناگهان می فهمید ای دل غافل ! این چیز هیچی به جز یک عدد مار لمیده در افتاب در پیاده روی دانشکده نمی باش منتظرد !!

ما نفهمیدیم اینجا دانشکده اس یا باغ وحش ، بعد کلی هم ناراحت میشیم چرا تبلیغ و فونت فیلم 300 شبیه zoo نوشته شده !!! ( حالا خودتون یه جور به شقیقه ربطش بدین خمیازه!)

اون از خوابگاه که تو پنج متری آدم شغال پرسهیول میزنه اینم از حیاط محترم دانشکدهمنتظر ! نگهبانی رو صدا کردم که اطلاع بدم مار دیدم ، آقاهه میگه : ایراد نداره که خوشمزه! اینا نیش نمی زننشیطان !!

دقیقا ای چهره ی من بعد از سخنان ایشون بود : خنثی !

با احترامات فراوان خودم ، دم را بر کول نهاده از فاصله ی ششصد کیلومتری مار محترم بدون نیش بی آزار رد شدم !استرس

 که ناگهان با صدای جیغ خنثی ، توجه داشته باشین : جیغ ! قهردوستان درون اتوبوس سرویس دانشکده به یه متر فاصله از سطح خیابان منتقل شدم !

آحه مگه پسر هم جیغ میزنه !!!!! یول، خل شدیم رفت خوشمزه!

تهش هم وقتی بدهی به دانشکده رو پرداخت کردم بازم سایت محترم دانشکده ی محترم تر کارت ورود به جلسه ی امتحان رو نمیده ! قهر

 

خب اینم از ما !!! حالا خیر سرمان می خواهیم به امید خدا ماه آینده بعد از انتخابات به خانه ی همسر واقع در ساوه نقل مکان کنیم !!!

آخه من پول جهاز رو از کجا بیارم !!گریه

 

 

دوستتان داریم !ماچ

شیطونه میگه این دهن منو !!!!!! 

---------------------------------

پ.ن : زاویه من بعد از جیغ دوستان و پرش به سمت بالا با مار محترم چقدر بوده است ؟؟؟نیشخند

/ 2 نظر / 17 بازدید
...

Kh khkh.....cheghad dagh dagh dari shoma..he he[نیشخند]