مابقی

سلام اومدم مابقی شعر آقای عسگری که نصفه و نیمه گذاشمتش رو بنویسم .... البته بدون اجازه ی ایشون !!

 

سلام سوژه ی نابم برای عکاسی

ردیف منتخب شاعران وسواسی

سلام هوبره ی فرش های کرمانی

ظرافت قلیان های شاه عباسی

تجسم شب و باران و مخمل و نوری

تلاقی غزل و سنگ یشم و الماسی

و ذوالفنون شب چشم تو را سه تار زده

به روی جامه دران با کلید سل لا سی

دعا دعای همان روزگار کودکی است

خدا تنه ته دوباله تو مال من باسی

 

 

 

 

دوستتون دارم .... یکم از هوارتا کمتر چون نامهربون شدید ماچ

/ 0 نظر / 11 بازدید